Partnership

  • Compus
    Printed and bound / Druk i oprawa


  • Tomasz Korzewski
    Cover project / Projekt okładki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.