Download

Author's declaration/Deklaracja autora - autorów

download

 

pobierz


Evaluation sheet/Formularz recenzji

download

 

pobierz


License to publish/Licencja do publikacji

 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.