Arrow
Arrow
Shadow
Slider

The Polish Journal of Sport and Tourism is published quarterly since 2008 by Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska. It publishes manuscripts in Polish and English encompassing various fields of medical and natural sciences linked with sport, physical education, sports medicine as well as tourism and physical recreation. It is characterized by high standard of contents and good publishing quality available in both forms, electronic and printed. Articles are subjected to fair and constructive peer review by experts in the field from Poland and abroad. Journal is indexed in international abstracting databases and evaluated i.a. by Polish Ministry of Science and Higher Education and Index Copernicus. Articles are also published in Open Access model on De Gruyter platform.


Журнал The Polish Journal of Sport and Tourism издается с 2008 года на факультете физической культуры и срорта в Бяла Подляска. Публикует стати на польском и английском языкак в области медицинской науки и науках, связанных со спортом, физической культурой спортивной медициной а также туризма и отдыха. Характеризуется вусоким уровнем содержания качества, публикацйи доступны в электронном и бумажном виде. Зтатьи, могт быть конструктивной оценкой рецензентов польских и зарубежных специалистов, в этой, области. Журнал имеет высокий индекс в международных базах данных, Министерством науки и высшего образования и индекса Коперника, а также отатьи, доступны в открытом доступе издательской плауформы De Gruyter.


Czasopismo Polish Journal of Sport and Tourism jest wydawane od 2008 roku przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Publikowane są w nim prace w języku polskim i angielskim z dziedziny nauk medycznych i przyrodniczych związane ze sportem, wychowaniem fizycznym, medycyną sportową, jak również turystyką i rekreacją. Charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym oraz wysoką jakością publikacji zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Artykuły poddawane są konstruktywnej ocenie recenzentów z Polski i zagranicy, którzy są specjalistami w danej dziedzinie. Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach oraz oceniane m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Index Copernicus, a artykuły są również dostępne w modelu Open Access na platformie wydawniczej De Gruyter.

 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.