Evaluated by...

The journal is currently evaluated by:

 
1     Ministry of Science and Higher Education (score in 2017: 14)
2     Index Copernicus International (score in 2017: 100.00)

 


 Kwartalnik jest obecnie oceniany przez:

 
1     Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wskaźnik w 2017: 14)
2     Index Copernicus International (wskaźnik w 2017: 100,00)

 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.