Editorial Board

 • Adam Czaplicki
  Editor-in-Chief / Redaktor Naczelny

 • Hubert Makaruk
  Deputy Editor / Zastępca Redaktora

 • Mariusz Buszta
  Language Editor / Redaktor Językowy

 • Krystyna Buchta
  Statistics Editor / Redaktor Statystyczny

 • Robert Wilczewski
  Technical Editor / Redaktor Techniczny

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.