Full texts of paper

 

ISSUES | Vol. 24 - 2017 | No. 3 | pp. 137-209

ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.24 (2017) No. 3, pp. 137-209
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

Contents / Spis treści

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Henryk Król, Małgorzata Klyszcz-Morciniec
  Kinetic and kinematic characteristics as the base for evaluating the takeoff in backward acrobatic jumps
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................139 - 144

 

 • Dariusz Boguszewski, Małgorzata Buda, Jakub Grzegorz Adamczyk, Dariusz Białoszewski
  Relationship between functional limitations of the locomotor system and performance in judo
  Zależności między stopniem ograniczeń funkcjonalnych narządu ruchu a poziomem sportowym zawodników judo
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................145 - 154

 • Osman Karagul, Gulbin Rudarli Nalcakan, Yeliz Dogru, Murat Tas
  Effects of circadian rhythm on balance performance
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................155 - 161

 • Paweł Słomiński, Aleksandra Nowacka
  Swimming - the structure and volume of training loads in the four-year cycle training of Olympic athlete of the highest qualification
  Pływanie - struktura i wielkość obciążeń treningowych w czteroletnim cyklu szkolenia olimpijskiego zawodniczki najwyższej kwalifikacji
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................162 - 177

 • Katarzyna Kotarska, Maria Alicja Nowak
  Health self-assessment in presently and previously physically active people aged 45-89 years
  Samoocena zdrowia osób w wieku 45-89 lat aktywnych fizycznie obecnie i w przeszłości
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................178 - 191

 • Karolina H. Przednowek, Dorota Kopeć, Anna Walaszczyk-Iskra
  Analysis of the relationship between training experience and visual sensory functions in athletes from different sports
  Physique and body composition of girls practising contemporary dance
  Charakterystyka budowy i składu ciała dziewcząt uprawiających taniec współczesny
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................192 - 203

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................204 - 207

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................208 - 209

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.