Full texts of paper

 

ISSUES | Vol. 24 - 2017 | No. 1 | pp. 1-61

ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.24 (2017) No. 1, pp. 1-61
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

Contents / Spis treści

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 

 • Grzegorz Bednarczuk, Ida Wiszomirska, Jolanta Marszałek, Izabela Rutkowska, Waldemar Skowroński
  Static balance of visually impaired athletes in open and closed skill sports
  Poziom równowagi statycznej osób z dysfunkcją narządu wzroku uprawiających dyscypliny sportu oparte na nawykach otwartych i zamkniętych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................10 - 20

 

 • Grzegorz Prokopowicz, Bartosz Molik, Katarzyna Prokopowicz, Anna Ogonowska-Słodownik, Judit Lencse-Mucha, Natalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol, Krzysztof Perkowski, Tomasz Chamera, Tomasz Grzywacz
  Anaerobic capacity of sailors with disabilities
  Wydolność beztlenowa osób z niepełnosprawnością trenujących żeglarstwo
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................21 - 29

 

 • Michał Król, Marek Konefał, Paweł Chmura, Marcin Andrzejewski, Tomasz Zając, Jan Chmura
  Pass completion rate and match outcome at the World Cup in Brazil in 2014
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................30 - 34

 

 • Ewa Niedzielska, Monika Guszkowska, Ewa Kozdroń, Anna Leś, Bartłomiej Krynicki, Joanna Piotrowska
  Quality of life and its correlates in students of a University of the Third
  Jakość życia słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jego korelaty
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................35 - 48

 

 • Paulina Guszkiewicz, Karolina Nessel
  Chinese tourists in Cracow, Poland: Their profile, expectations, and perceptions
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................49 - 55

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................56 - 59

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................60 - 61

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.