Full texts of paper

 

ISSUES | Vol. 21 - 2014 | No. 4 | pp. 198-278

ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.21 (2014) No. 4, pp. 198-278
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Andrzej Świeca, Renata Krukowska, Andrzej Tucki
  Tourist potential of the łęczna-włodawa lakeland and its application in the context of the functioning of the Polesie National Park
  Potencjał turystyczny obszaru pojezierza łęczyńsko-włodawskiego i jego wykorzystanie w kontekście funkcjonowania Poleskiego Parku Narodowego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................200-217

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Paulina Szyszka, Andrzej Mastalerz
  The relationship between biomechanical indicators of the snatch technique and female weightlifters' levels
  Związek pomiędzy biomechanicznymi wskaźnikami techniki rwania sztangi a poziomem sportowym zawodniczek podnoszenia ciężarów
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................218-227

 

 • Krzysztof Maćkała, Łukasz Jóźwiak, Jacek Stodółka
  Effects of explosive type strength training on selected physical and technical performance characteristics in middle distance running - a case report
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................228-233

 

 • Jerzy Sadowski, Paweł Wołosz, Janusz Zieliński, Tomasz Niźnikowski, Mariusz Buszta
  Structure of coordination motor abilities in male basketball players at different levels of competition
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................234-239

 

 • Agnieszka Dmitruk, Helena Popławska, Krystyna Górniak, Wojciech Hołub
  The participation of girls and boys from ages 10 to 18 in structured sports and extra-curricular activities in the aspect of social and economic conditions
  Uczestnictwo dziewcząt i chłopców w wieku 10-18 lat w zorganizowanych pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych w aspekcie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................240-252

 

 • Zbigniew Ossowski, Katarzyna Prusik, Krzysztof Prusik, Jakub Kortas, Monika Wiech, Łukasz Bielawa
  Nordic walking training and physical fitness in elderly women
  Trening Nordic walking a sprawność fizyczna kobiet w wieku starszym
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................253-262

 

 • Ewa Bekier-Jaworska, Marcin Bochenek
  Brand products of regional cuisine in the promotion of tourism in Roztocze
  Produkty markowe kuchni regionalnej w promocji turystyki na Roztoczu
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................263-272

 

Current news / Wiadomości bieżące

 • Krzysztof Piech, Małgorzata Lichota, Juris Grants
  V Edycja Międzynarodowej Szkoły Letniej 2014 "Tradycyjne gry i zabawy w historycznej perspektywie Łotwy"
  [ Download ]
  ............................................................................................................................273

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................274-277

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................278-279

 

Author Index: volume 21 / Wykaz Autorów: tom 21

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................280

 

Reviewer Index: volume 21 / Wykaz recenzentów: tom 21

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................281

 

Table of contents: volume 21 / Zestawienie zawartości: tom 21

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................282-285

 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.