Full texts of paper

 

ISSUES | Vol. 21 - 2014 | No. 2 | pp. 70-140

ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.21 (2014) No. 2, pp. 70-140
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

Contents / Spis treści

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Dariusz Gierczuk, Zbigniew Bujak
  Reliability and accuracy of Batak Lite tests used for assessing coordination motor abilities in wrestlers
  Rzetelność i trafność prób Batak Lite służących do oceny koordynacyjnych zdolności motorycznych zapaśników
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................72-81

 

 • Andrzej Klusiewicz, Łukasz Zubik, Barbara Długołęcka, Małgorzata Charmas
  Characteristics of the respiratory muscle strength of women and men at different training levels
  Charakterystyka siły mięśni oddechowych u kobiet i mężczyzn o zróżnicowanym stopniu wytrenowania
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................82-91

 

 

 • Andrzej Hadzik, Małgorzata Grabara
  Investments in recreational and sports infrastructure as a basis for the development of sports tourism on the example of spa municipalities
  Inwestycje w infrastrukturę rekreacyjno-sportową jako podstawa rozwoju turystyki sportowej na przykładzie gmin uzdrowiskowych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................97-106

 

 • Lech Jaczynowski
  Tracing the life and work of August Rozental
  Śladami życia i twórczości Augusta Rozentala
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................107-118

 

 • Katarzyna Pioś, Karolina Skoczylas, Teresa Brzezińska-Wójcik
  The current condition and possibilities of development of festival tourism in the Lublin Region
  Aktualny stan i możliwości rozwoju turystyki festiwalowej w województwie lubelskim
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................119-134

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................135-138

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................139-140

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.