Full texts of paper

 

ISSUES | Vol. 20 - 2013 | No. 2 | pp. 85-164

ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.20 (2013) No. 2, pp. 85-164
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Zofia Żukowska
  Contribution of the Josef Pilsudski University of Physical Education to the promotion of Olympism
  Wkład Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w promocję wartości olimpizmu
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................87-94

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Marcin Bochenek
  Festival tourism of folk group dancers from selected countries of the world
  Turystyka festiwalowa tancerzy zespołów folklorystycznych z wybranych krajów świata
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................95-104

 

 • Elżbieta Cieśla
  The motor development and level of motor skills of 6-year-old children from the Lublin voivodeship
  Rozwój motoryczny i poziom umiejętności ruchowych dzieci 6-letnich z województwa lubelskiego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................105-116

 

 • Márcio Domingues, Carlos E. Gonçalves
  The role of parents in talented youth sport. Does context matter?
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................117-122

 

 • Witold Kozirok, Ewa Babicz-Zielińska, Bartłomiej Krzebietke
  An assessment of the consumption of dietary supplements by players of selected sports
  Ocena spożycia suplementów diety przez zawodników wybranych dyscyplin sportowych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................123-134

 

 • Małgorzata Lichota, Magdalena Plandowska, Patrycjusz Mil
  The arches of the feet of competitors in selected sporting disciplines
  Wysklepienie stóp zawodników wybranych dyscyplin sportowych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................135-146

 

 • Małgorzata Skiert, Krystyna Buchta
  The vocational skills of graduates with a degree in tourism and recreation in the context of the National Qualifications Framework
  Przygotowanie zawodowe absolwenta kierunku turystyka i rekreacja w świetle wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................147-158

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................159-162

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................163-164

 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.