Full texts of paper

 

ISSUES | Vol. 20 - 2013 | No. 1 | pp. 1-84

ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.20 (2013) No. 1, pp. 1-84
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Maria Alicja Nowak
  Physical culture patterns in the lifestyle of the Polish society
  Wzory kultury fizycznej w stylu życia społeczeństwa polskiego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................3-12

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Marta Jarocka, Adam Czaplicki
  The influence of therapeutic training on changes in selected biomechanical variables after an anterior cruciate ligament reconstruction
  Wpływ treningu leczniczego na zmiany wartości wybranych wielkości biomechanicznych po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................13-24

 

 • Monika Johne, Tatiana Poliszczuk, Dmytro Poliszczuk, Agnieszka Dąbrowska-Perzyna
  Asymmetry of complex reaction time in female épéé fencers of different sports classes
  Asymetria szybkości reakcji złożonej szpadzistek o różnym stopniu zaawansowania
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................25-34

 

 • Zbigniew Bujak, Dariusz Gierczuk, Stefan Litwiniuk
  Martial arts and combat sports - similarities and differences in terms of the basic activities of a coach
  Sztuka samoobrony a sport walki - podobieństwa i różnice w aspekcie podstawowych czynnooeci zawodowych trenera
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................35-43

 

 • Ernest Szum, Ryszard Cieśliński
  Fun and games as a form of physical culture in the traditional religious and social rituals of the Lemkos.
  The ethnomethodological approach

  Gry i zabawy jako formy kultury fizycznej w tradycyjnej obrzędowości religijnej i społecznej Łemków.
  Ujęcie etnometodologiczne
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................44-57

 

 • Dorota Trzcińska, Piotr Tabor, Elżbieta Olszewska
  Physical activity of Warsaw's six year old children and its correlation with physical fitness
  Aktywność ruchowa sześcioletnich dzieci warszawskich i jej związki ze sprawnością fizyczną
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................58-67

 

 • Agnieszka Wasiluk, Jerzy Saczuk
  Body composition of female senior inhabitants of Biała Podlaska vs their physical activity
  Skład ciała bialskopodlaskich seniorek a ich aktywność ruchowa
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................68-78

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................79-82

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................83-84

 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.