Full texts of paper

 

ISSUES | Vol. 19 - 2012 | No. 3 | pp. 166-227

ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.19 (2012) No. 3, pp. 166-227
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

Contents / Spis treści

Contents / Spis treści

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Mirosław Gustyn
  The impact of ankle joint stiffening by ski equipment on maintenance of body balance
  Wpływ usztywnienia stawu skokowego przez sprzęt narciarski na utrzymywanie równowagi
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................168-177

 

 • Benedykt H. Opaszowski, Zbigniew Tyc, Zbigniew Obmiński, Tomasz Danielik, Marcin Korkuć, Barbara Długołęcka
  The influence of a 7-week preparatory period on hormonal and metabolic responses in soccer players
  Wpływ 7-tygodniowego okresu treningowego na hormonalne i metaboliczne odpowiedzi na maksymalny wysiłek u zawodników piłki nożnej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................178-189

 

 • Katarzyna Rutkowska, Dariusz Gierczuk
  Selected cognitive and emotional resources of untrained youth and young wrestlers
  Wybrane poznawczo-emocjonalne zasoby młodzieży nietrenującej oraz trenującej zapasy
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................190-201

 

 • Krzysztof H. Wojciechowski, Marcin Bochenek, Przemysław Kędra, Beata Rafalska
  The influence of a specific tourist and sightseeing program on region related knowledge
  Wpływ autorskiego programu turystyczno-krajoznawczego na wiadomooeci o regionie
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................202-207

 

 • Gábor Kozma, Gábor Michalkó, Zsolt Radics
  Tourism and local governments in Hungary: the position of tourism in local council committees of local governments...
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................208-211

 

 • Anna Brojek
  The structure of self-esteem among physical education students in the selected academies in Poland
  Struktura samooceny studentów wychowania fizycznego wybranych uczelni w Polsce
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................212-221

 

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................222-225

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................226-227

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.