Full texts of paper

 

ISSUES | Vol. 17 - 2010 | No. 2 | pp. 69-138

ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.17 (2010) No. 2, pp. 69-138
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Krzysztof Piech, Barbara Raczyńska
  Nordic Walking -a versatile physical activity
  Nordic walking - wszechstronna aktywność fizyczna
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................69-78

 

 • Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska
  Incentive tourism as human resources management instrument in the company
  Turystyka motywacyjna instrumentem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................79-86

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Kazimierz Kochanowicz, Ewa Kucharska
  Body balance in children aged 11-13 years and the process of physical education
  Równowaga ciała u dzieci w wieku 11-13 lat a proces wychowania fizycznego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................87-96

 

 • Tadeusz Zaradkiewicz, Wiesław Kurpeta, Barbara Bergier
  Teaching movement - views of physical education teachers
  Nauczanie ruchu - poglądy nauczycieli wychowania fizycznego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................97-104

 

 • Katarzyna Emerich, Anita Wronkowska, Marta Emerich
  How to help the victim with the teeth injury? Knowledge of sports college students
  Jak pomóc poszkodowanemu po urazie zębów? Wiedza studentów uczelni o profilu sportowym
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................105-110

 

 • Małgorzata Skiert, Krystyna Buchta
  Entrepreneurship in the attitudes of physical education students
  Przedsiębiorczość w postawach studentów wychowania fizycznego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................111-119

 

 • Grzegorz Godlewski, Mirosław Zalech, Marta Niemyjska, Aleksandra Szelągowska
  Knowledge about Poland and components of tourist promotion according to the assessment of foreign university students
  Wiedza o Polsce oraz elementy promocji marki turystycznej w ocenie studentów zagranicznych uczelni wyższych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................120-127

 

 

Short communication / Doniesienia naukowe

 • Marzena Jurgielewicz-Urniaż, Jerzy Urniaż
  Somatic and motor development of junior high school students from Warmia and Mazury against the background of nationwide research
  Rozwój somatyczny i motoryczny młodzieży gimnazjalnej z województwa warmińsko-mazurskiego na tle badań ogólnopolskich
  [ Download ]
  ............................................................................................................................128-131

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................132-135

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................136-138

 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.