Full texts of paper

 

ISSUES | Vol. 17 - 2010 | No. 1 | pp. 1-68

ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.17 (2010) No. 1, pp. 1-68
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Joanna Femiak, Piotr Rymarczyk
  Sport as a source of model personalities or idols? Between reality and medial illusion
  Sport jako źródło wzorów osobowych czy idoli? Między rzeczywistością a iluzją medialną
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................1-6

 

 • Grzegorz Godlewski, Maria Wereszczuk
  Sex tourism - a function or a dysfunction of the contemporary travel sector?
  Turystyka erotyczna - funkcja czy dysfunkcja współczesnego sektora podróży?
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................7-14

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Helena Mroczkowska
  The structure of values and the accepted risk of their loss under conditions of differentiated probability of doping control
  Struktura wartości a akceptowane ryzyko ich utraty w warunkach zróżnicowanego prawdopodobieństwa kontroli antydopingowej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................15-24

 

 • Włodzimierz Starosta, Józef Bergier, Andrzej Soroka
  Lateral differentiation of executed shots at the goal in female soccer players of European and World Championships
  Stronne zróżnicowanie wykonania strzałów do bramki u uczestniczek Mistrzostw Europy i Świata w piłce nożnej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................25-35

 

 • Daniel Puciato
  The level of somatic and motoric development in children and adolescents from Jedlina-Zdrój in the aspect of perception of their future by their parents
  Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci i młodzieży z Jedliny-Zdroju w aspekcie oceny przyszłości dokonanej przez ich rodziców
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................36-45

 

 • Krystyna Buchta
  Graduate of the university of physical education in the labor market - start to professional career
  Absolwent uczelni wychowania fizycznego na rynku pracy - start do kariery zawodowej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................46-57

 

Short communication / Doniesienia naukowe

 • Sławomir Bylina
  Attitudes toward the faith of persons practicing taekwon-do seen through the prism of the Catholic Church
  Postawy wobec wiary osób trenujących taekwon-do widziane przez pryzmat kościoła katolickiego
  [ Download ]
  ............................................................................................................................58-61

 

Current news / Wiadomości bieżące

 • Krzysztof Piech
  III Konwencja Polskiej Federacji Nordic Walking
  [ Download ]
  ............................................................................................................................62

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................63-66

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................67-68

 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.