Full texts of paper

 

ISSUES | Vol. 16 - 2009 | No. 1 | pp. 1-64

ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.16 (2009) No. 1, pp. 1-64
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 250 copies
Nakład: 250 egz.

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Barbara Raczyńska, Barbara Długołęcka
  Physical activity in osteoporosis prevention and treatment
  Aktywność fizyczna w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................1-14

 

 • Renata Krukowska, Ewa Skowronek
  Natural environment assets as the basis of development of tourism in the Włodawa commune
  Walory przyrodnicze jako podstawa rozwoju turystyki w gminie Włodawa
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................15-22

 

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Tadeusz Rynkiewicz, Włodzimierz Starosta
  Workloads applied in development of strength and speed endurance within a four year long training cycle of advanced female junior canoeists
  Obciążenia stosowane w rozwoju wytrzymałości siłowo-szybkościowej w czteroletnim cyklu treningowym zaawansowanych kajakarek juniorek
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................23-32

 

 • Tomasz Buraczewski
  Differences in the effectiveness of ball handling between the Polish national team and best teams of 17th Football World CUP (South Korea - Japan - 2002)
  Różnice w efektywności wykonywania wybranych czynności z piłką pomiędzy reprezentacją Polski, a najlepszymi drużynami XVII Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej (Korea Płd. - Japonia - 2002)
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................33-38

 

 • Krystyna Buchta
  Quality of education from the prospective of a student of University of Physical Education
  Jakość kształcenia z perspektywy studenta Akademii Wychowania Fizycznego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................39-48

 

Short Communication / Doniesienie Naukowe

 • Nadija Pryciuk
  The current condition and perspectives for development of tourism of the western Ukrainian borderland
  Stan obecny oraz perspektywy rozwoju turystyki pogranicza zachodnio-ukraińskiego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................49-54

 

Current news / Wiadomości bieżące

 • Tomasz Buraczewski
  PhD Thesis - Football playing structure in the 2002 World Cup and factors determining success
  Rozprawa doktorska - Struktura gry w piłkę nożną w turnieju finałowym Mistrzostw Świata w 2002 roku i czynniki warunkujące jej skuteczność
  [ Download ]
  ............................................................................................................................55-56

 

 • Artur Litwiniuk
  Scientific Conference: Women's sport in Poland - the existing conditions and perspectives
  Konferencja Naukowa: Sport kobiet w Polsce - stan i perspektywy
  [ Download ]
  ............................................................................................................................57-58

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................59-62

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................63-64

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.