Full texts of paper

 

ISSUES | Vol. 15 - 2008 | No. 4 | pp. 149-216

ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.15 (2008) No. 4, pp. 149-216
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 250 copies
Nakład: 250 egz.

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Zofia Żukowska, Ryszard Żukowski
  Promotion of fair play values in sport and education by method of counteracting manifestations of aggression
  Promocja wartości fair play w sporcie i edukacji metodą przeciwdziałania zjawiskom agresji
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................149-157

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Helena Mroczkowska, Irena Kownacka, Zbigniew Obmiński
  Study of the indicators of social aggressiveness in competitors practising combat sports
  Badania nad wskaźnikami agresywności społecznej wśród zawodników
  uprawiających sporty walki
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................158-165

 • Dariusz Sitkowski
  Anaerobic threshold in canoeists during specific physical exertion on water or canoe ergometer
  Próg beztlenowy u kanadyjkarzy podczas specyficznego wysiłku na wodzie i na ergometrze kajakarskim
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................166-173

 • Maria Nowak
  Impact of recognized by women health- and physical-fitness-related values on the length of their physical activity
  Wpływ uznawanych przez kobiety wartości zdrowia i sprawności fizycznej na trwałość ich aktywności fizycznej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................174-183

 • Urszula Parnicka
  Physical recreation versus selected aspects of working women's life
  Rekreacja fizyczna a wybrane aspekty życia kobiet czynnych zawodowo
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................184-191

 • Dariusz Gierczuk
  Level of selected indicators of coordination motor abilities (CMA) in Greco-Roman and freestyle wrestlers aged 13-14
  Poziom wybranych wskaźników koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM) zapaśników stylu klasycznego i wolnego w wieku 13-14 lat
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  ............................................................................................................................192-199

Current news / Wiadomości bieżące

 • Artur Litwiniuk
  Wojciech J. Cynarski's book review - Encounters, conflicts, dialogues. Analysis of selected areas within physical culture and culture-oriented tourism
  Recenzja monografii Wojciecha J. Cynarskiego - Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej
  [ Download ]
  ............................................................................................................................200-203

 • Tadeusz Rynkiewicz
  Włodzimierz Starosta's book review - Global and local motor coordination in physical education and sport
  Recenzja książki Włodzimierza Starosty - Globalna i lokalna koordynacja ruchowa w wychowaniu fizycznym i sporcie
  [ Download ]
  ............................................................................................................................204-207

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................208-211

Author Index: volume 15 / Wykaz Autorów: tom 15

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................212

Reviewers Index: volume 15 / Wykaz Recenzentów: tom 15

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................212

Table of contents: volume 15 / Zestawienie zawartości: tom 15

 • [ Download ]
  ............................................................................................................................213-216
 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.