Vol. 24 - 2017

ISSUES   |   Vol. 24 - 2017   |   No. 1   |   pp. 1 - 61  1

ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA

Vol.24 (2017) No. 1, pp 1 - 61   |   Contents/Spis treści »

On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

Vol. 24 No. 2 - 2017

ISSUES   |   Vol. 24 - 2017   |   No. 2   |   pp. 62 - 1362

ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA

Vol.24 (2017) No. 2, pp 62 - 136   |   Contents/Spis treści »

On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

Vol. 24 No. 3 - 2017

ISSUES   |   Vol. 24 - 2017   |   No. 3   |   pp.   |   in press --- - ---3

ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA

Vol.24 (2017) No. 3, pp --- - ---   |   Contents/Spis treści »

On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

in press
Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

Image Gallery

Information

POLISH JOURNAL of SPORT and TOURISM is a quarterly devoted to sport and tourism in the aspect of medical and biological sciences
SPORT I TURYSTYKA jest kwartalnikiem poświęconym problemom sportu i turystyki w aspekcie nauk medycznych i przyrodniczych

Published by the Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland

Contact Us

Address: 2 Akademicka Street,
                         21-500 Biala Podlaska, Poland
Telephone: +48 833428787
FAX: +48 833428800
E-mail: pjst@awf-bp.edu.pl

Obsługa cookies w serwisach WWFiS w Białej Podlaskiej więcej