Editorial Board/Komitet Redakcyjny:

 • Philip Anton (Carbondale, USA)
 • Wiktor Bołoban (Kiev, Ukraine)
 • Rolf Carlson (Stockholm, Sweden)
 • Robert Charmas (Łomża, Poland)
 • Krystyna Górniak (Warszawa, Poland)
 • Karol Görner (Banská Bystrica, Slovakia)
 • Juris Grants (Riga, Latvia)
 • Ejgil Jespersen (Odense, Denmark)
 • Rafael Merino Marban (Malaga, Spain)
 • Andrzej Mastalerz (Warszawa, Poland)
 • Benedykt H. Opaszowski (Warszawa, Poland)
 • Rūtenis Paulauskas (Vilnius, Lithuania)
 • César Peixoto (Lisbon, Portugal)
 • Wojciech Piasecki (Warszawa, Poland)
 • Oscar Romero Ramos (Malaga, Spain)
 • Mihail Shestakov (Moscow, Russia)
 • Miguel T. Silva (Lisbon, Portugal)
 • Włodzimierz Starosta (Warszawa, Poland)
 • Ryszard Winiarski (Kraków, Poland)

Section Editors/Redaktorzy Tematyczni:


Biomechanics
 • Andrzej Mastalerz (Warszawa, Poland)

Motor Behaviour and Motor Learning
 • Grzegorz Juras (Katowice, Poland)
 • Tomasz Niźnikowski (Warszawa, Poland)

Physiology and Biochemistry
 • Andrzej Klusiewicz (Warszawa, Poland)
 • Barbara Raczyńska (Warszawa, Poland)

Sport Performance and Coaching
 • Hubert Makaruk (Warszawa, Poland)
 • Ryszard Żukowski (Warszawa, Poland)

Physical Activity for Health and Tourism
 • Maria Nowak (Szczecin, Poland)
 • Krzysztof Piech (Warszawa, Poland)
 • Andrzej Świeca (Lublin, Poland)

Language Editor / Redaktor Jezykowy

 • William J. Sullivan

Statistics Editor / Redaktor Statystyczny

 • Krystyna Buchta

Image Gallery

Information

POLISH JOURNAL of SPORT and TOURISM is a quarterly devoted to sport and tourism in the aspect of medical and biological sciences
SPORT I TURYSTYKA jest kwartalnikiem poświęconym problemom sportu i turystyki w aspekcie nauk medycznych i przyrodniczych

Published by the Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland

Contact Us

Address: Akademicka 2,
                         21-500 Biala Podlaska, Poland
Telephone: +48 833428787
Fax: +48 833428800
E-mail: pjst@awf-bp.edu.pl

Obsługa cookies w serwisach WWFiS w Białej Podlaskiej więcej