Contact

Change size: (1kB) (1kB) (1kB)

Address:      Akademicka 2,
                       21-500 Biała Podlaska, Poland

Telephone:  +48 833428787

Fax:                +48 833428800

E-mail:           pjst@awf-bp.edu.pl

                                       

Map

Image Gallery

Information

POLISH JOURNAL of SPORT and TOURISM is a quarterly devoted to sport and tourism in the aspect of medical and biological sciences
SPORT I TURYSTYKA jest kwartalnikiem poświęconym problemom sportu i turystyki w aspekcie nauk medycznych i przyrodniczych

Published by the Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland

Contact Us

Address: Akademicka 2,
                         21-500 Biala Podlaska, Poland
Telephone: +48 833428787
Fax: +48 833428800
E-mail: pjst@awf-bp.edu.pl

Obsługa cookies w serwisach WWFiS w Białej Podlaskiej więcej