Vol. 23 - 2016

ISSUES   |   Vol. 23 - 2016   |   No. 1-4   |   pp. 1- --- 23

ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA

Vol.23 (2016) No. 1, pp 1-62   |   Contents/Spis treści »
Vol.23 (2016) No. 2, pp 63-120   |   Contents/Spis treści »
Vol.23 (2016) No. 3, pp 121-178   |   Contents/Spis treści »
Vol.23 (2016) No. 4, pp 179 - 237   |   Contents/Spis treści »

On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

Vol. 22 - 2015

ISSUES   |   Vol. 22 - 2015   |   No. 1-4   |   pp. 1-264 22

ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA

Vol.22 (2015) No. 1, pp 1-61   |   Contents/Spis treści »
Vol.22 (2015) No. 2, pp 62-139   |   Contents/Spis treści »
Vol.22 (2015) No. 3, pp 140-212   |   Contents/Spis treści »
Vol.22 (2015) No. 4, pp 213-264   |   Contents/Spis treści »

On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

Vol. 21 - 2014

ISSUES   |   Vol. 21 - 2014   |   No. 1-4   |   pp. 1-278 21

ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA

Vol.21 (2014) No. 1, pp 1-69   |   Contents/Spis treści »
Vol.21 (2014) No. 2, pp 70-140   |   Contents/Spis treści »
Vol.21 (2014) No. 3, pp 141-197   |   Contents/Spis treści »
Vol.21 (2014) No. 4, pp 198-278   |   Contents/Spis treści »

On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

Vol. 20 - 2013

ISSUES   |   Vol. 20 - 2013   |   No. 1-4   |   pp. 1-318 20

ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA

Vol.20 (2013) No. 1, pp 1-84   |   Contents/Spis treści »
Vol.20 (2013) No. 2, pp 85-164   |   Contents/Spis treści »
Vol.20 (2013) No. 3, pp 165-240   |   Contents/Spis treści »
Vol.20 (2013) No. 4, pp 241-318   |   Contents/Spis treści »

On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

Page 1 of 3 1 2 3

Image Gallery

Information

POLISH JOURNAL of SPORT and TOURISM is a quarterly devoted to sport and tourism in the aspect of medical and biological sciences
SPORT I TURYSTYKA jest kwartalnikiem poświęconym problemom sportu i turystyki w aspekcie nauk medycznych i przyrodniczych

Published by the Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland

Contact Us

Address: Akademicka 2,
                         21-500 Biala Podlaska, Poland
Telephone: +48 833428787
Fax: +48 833428800
E-mail: pjst@awf-bp.edu.pl

Obsługa cookies w serwisach WWFiS w Białej Podlaskiej więcej